ברכת המזון עדות מזרח

4.00

ברכת המזון 'מצוה גדלה להיות בשמחה תמיד' נוסח עדות מזרח. 

הוצאת 'נקודה טובה'

במלאי