חיי מוהרן כיס – 2 חלקים

22.00

חיי מוהרן כיס – 2 חלקים

בחלק הראשון של הספר חיי מוהר"ן מובא מחייו הקדושים מעצם יגיעתו וטחתו בעבודת השם.

החלק השנינקרא בשם שיבחי מוהר"ן

במלאי