ליקוטי הלכות עם הערות וביאורים (אורח חיים חלק א')

דף הבית/ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו, הוצאת מכון אב"ן שתיה/ליקוטי הלכות עם הערות וביאורים (אורח חיים חלק א')

ליקוטי הלכות עם הערות וביאורים (אורח חיים חלק א')

48.00

המלאי אזל

מדורג 4.00 מתוך 5 מבוסס על 1 דירוגים של לקוחות
(חוות דעת לקוח 1)

בחסדי השם יתברך, הננו זוכים להגיש לפני הציבור הרחב את הספר ליקוטי הלכות, עם הוספות רבות, מראי מקומות וציונים, תרגומים, וביאורים. כמו כן הספר עבר הגהה מדוקדקת ותוקנו בו טעויות רבות. וכן השקענו רבות בפיסוק ובחלוקה לפסקאות, כדי להקל על הלומד והמעיין.

המלאי אזל

תיאור

מראי מקום – בשולי הגליון הוספנו אלפי מראי מקום, כמו כן ישנם מקומות בהם בחרנו להביא את ציטוט לשון המקורות המלא על הדף, כאשר הדבר נחוץ ומועיל למעיין על מנת להעמיק את הבנתו. כדי שלא להכביד על המעיין להביט בכל פעם בשולי הגליון, צויינו מראי המקום הבסיסיים בתוך הטקסט, ומראי המקום המרחיבים את הענין ואינם נזקקים תמיד הובאו בשולי הגליון.

ביאורים – בשולי הגליון הוספנו ביאורים תמציתיים רבים, בפרט בעניינים השייכים לתורת הקבלה, וכן תרגומי מילים בארמית ואידיש על מנת להקל על הלומד והמעיין, ביאורים ארוכים הובאו בנספחים שבסוף הספר.

מראי המקום שהובאו נחלקים לכמה חלקים:

א. מקורות לפסוקים ומאמרי חז"ל וספרי קודש, דבר שרבי נתן זצ"ל יגע וטרח לעשות לספר ליקוטי מוהר"ן, כמו שכתב בהקדמתו: "גם יגעתי ומצאתי כל המראה מקומות מכל פסוקי תנ"ך ומאמרי רבותינו ז"ל בש"ס ומדרשים וספרי הזוהר הקדוש ותיקונים וכתבי האר"י ז"ל". בכלל זה צויינו מקורות לדברים שבסיום דבריו נכתב "כנודע" או "כמובא בספרים" ולא ציין מהיכן נלקח דבר זה.

ב. מקורות לביאורים, חידושים או מושגים הנזכרים בליקוטי הלכות כדבר פשוט ובהערותינו מתברר איך שכל דבריו יסודתם בהררי קודש. כמו כן ישנם מראי מקום שכוונתם לבאר ולפרש את דברי מוהרנ"ת במקומות שדבריו לכאורה אינם מוכרחים, או שנראים כפשוטים, או שאפשר לפרש אחרת, ולפעמים אף נראים קשים להבנה או סותרים את דברי חז"ל או את המקורות שרבי נתן זצ"ל הביא.

ג. מראי מקומות המוסיפים נופך, ביאור, פירוש, הארה, הבנה ועומק נפלא לדברי רבי נתן זצ"ל.

בנוסף נכתבו ביאורים והערות שתכליתם הבנת הספר הקדוש ליקוטי הלכות.

החלק הראשון הם ביאורים פשוטים, פירוש הדברים, תרגומים והבהרות, בפרט הסברים ופירושים להבנת מושגים השייכים לחכמת האמת ומוזכרים רבות בליקוטי הלכות. השתדלנו, עד כמה שניתן, שהדברים יהיו שווים לכל נפש.

החלק השני הוא ביאור מושגים חדשים או פירושים הקשים להבנה מפני שהם עמוקים ומורכבים, או שחסר ללומד הרגיל הקדמות או ידיעות ולכן הוא מתקשה בהבנת דברי רבי נתן זצ"ל.

בכרך זה ישנם רבבות מראי מקום וביאורים, שהושקע בהם עמל ויגיעה רבה, אחר עיון ובירור מדוקדק.

ישנם דברים שמופיעים מספר פעמים בגמרא ובזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל ובספרי רבינו ז"ל, וציינתי בדרך כלל מראה מקום אחד או שנים, כי אין תועלת בהבאת כולם, פרט למקומות שישנה תוספת ביאור והבנה במקור אחד, דבר שלא נמצא במקור השני, או כשספר אחד פותח והשני משלים את דבריו. בדרך כלל מקורות שנמצאים בספר שער הכוונות ובפרי עץ חיים ציינתי את הפרי עץ חיים, והחפץ ימצא בשער הכוונות בשער המקביל, ובפרט שידוע שהספר שער הכוונות לא הודפס והופץ בכל העולם בתקופתו של רבי נתן אלא בשנים מאוחרות יותר.

כוונתינו העיקרית בכל זה היא, שהספר הקדוש 'ליקוטי הלכות' ישמש לאנשים החפצים ללמוד בו כדבר מובן ומבואר, שכן אצל רבים הוא ספר שהורגלו לקרוא בו, ובסייעתא דשמיא העריכה, הניקוד המדוקדק והפיסוק, החלוקה לקטעים רבים יותר, ובעיקר ההערות ומראי המקום והביאורים יאפשרו לעסוק וללמוד בו בהבנה, דבר שכל הרואה אותו אומר 'ברקאי', פנים חדשות באו לכאן.

חז"ל במדרש רבה בראשית נח, יב הפליגו במעלת המברר 'מקחו של צדיק' וזה לשונם: "ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו קיים עשרת הדברות".

הרבה מאוד יגיעה ועמל הושקעו בספר זה, ואיתי עימי ידידי ורעי הרה"ח ר' יהושע גרוס שליט"א, חזיתי איש מהיר במלאכתו, מלאכת שמים, שעסק בחלק הניקוד והפיסוק והחלוקה לקטעים, וכן עזר וסייע בהבאת המראי מקום והביאורים ועריכתם, והכל בטוב טעם ודעת כיד ה' הטובה עליו, יישר חיליה לאורייתא.

יהי רצון מלפני ה' יתברך שיהא עסק זה לנו לנחת רוח ולרצון לפניו, ונזכה שעל ידי לימודנו יהיו "שפתותיו דובבות" שהוא ענין ההתדבקות ברוח הצדיק (עיין ליקוטי מוהר"ן יב, א), שהוא רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זיע"א, שעל דבריו ותורותיו מיוסד ספר זה.

יתן ה' יתברך בלב הצדיקים אשר תורתם אנו לומדים ומימיהם אנו שותים לבל יסתירו פניהם מאתנו, וימליצו טוב בעדנו שנזכה לשוב אל ה' באמת ולחדש ימינו כקדם, להתקרב לה' יתברך ולעבדו בלבב שלם.

החותם בכל חותמי ברכות שבמקדש

אברהם יצחק הלוי כרמל

מידע נוסף

משקל 1100 g

1 ביקורת עבור ליקוטי הלכות עם הערות וביאורים (אורח חיים חלק א')

  1. דורג 4 מתוך 5

    kobisharuka107 (בעלים מאומתים)

    ספר מאוד מאוד יפה הפירושים והמקורות מפיעים למטה ומאוד נוח וקל וכיף ללמוד בו מי יתן והקב"ה יזכה את המוציא לאור שיוציא לכל שאר החלקים של ליקוטי הלכות

הוסף חוות דעת