ליקוטי מוהרן כיס | נקודה טובה

8.00

ליקוטי מוהרן כיס

"ואמר, שהספר שלו יהיה חשוב מאוד, ויבקשוהו ויחפשוהו מאוד, ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים ויהיה חשוב מאוד, רק נכספתי לראות זאת ואהיה אני עומד ומסתכל…" "פעם אחת היה משבח את הספר שלו מאוד, ואמר שיכולים להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו. והיה חפץ ומשתוקק מאוד שידפיסו ספרו עוד כמה פעמים ויתפשטו בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה…" "ואמר, שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור וניצחון, ויסתכל בו באמת, אז בודאי יהיו נבקעים אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו. ומי שאין לו במה לקנות וכו', ימכור כר מתחת ראשו ויקנה את הספר שלו!…"

מהדורת כיס נוחה במיוחד, כריכה רכה, 251 עמודים בתוספת ליקוטי מוהר"ן תנינא. סגולה לשמירה ברכב,  בבית,  ובמקום העבודה.

במלאי