נועם השיחות – ספר שיחות הר"ן המפואר

120.00

הספר שיחות הר"ן הוא ספר בו מצטטות מאות שיחות הדרכות ודברי תורה שאמר מוהר"ן מברסלב במשך השנים לתלמידיו. עם הביאור "נועם השיחות".

במלאי