ספר המידות צבעוני – הוצאת דביר ביתך

30.00

ספר המידות – רבי נחמן מברסלב / הוצאת דביר ביתך
מהדורה חדשה מנוקדת בכריכה רכה ומעוצבת.


רבי נחמן  אמר על ספר המידות שהוא חבירו הנאמן וזהן הספר עשה אותו ליהודי. משמעותם של הדברים  שעל ידי ספר זה זכה להכיר את עוצם מעלת המידות הטובות וההנהגות הישרות וגנות המידות הרעות, ועל ידי זה זכה לשבור את כל המידות הרעות והתאוות ולעלות מעלה מעלה בדרכי התורה והיראה.

לאחר שנים רבות, לאחר שהתקרב אליו  תלמידו הנאמן רבי נתן , ציווה עליו  רבי נחמן להעתיק את הספר, כשרבי נחמן מקריא מתוך כתב היד ורבי נתן כותב את הדברים, ולאחר מכן אף להדפיסם, וזאת משום שרבי נחמן מברסלב בהשגותיו הקדושות לא רצה למסור את כל הנכתב אצלו לתלמידיו.

רבי נחמן הסביר, שהמטרה שלמענה מסר את הספר להעתקה והדפסה  היא כדי שכל אדם יעסק תמיד בספר זה, כי המידות הן יסוד התורה כולה, וזה עיקר עבודת האדם בימי חייו, לברוח ממידות ותאוות רעות, ולנהוג במידות טובות ובהנהגות ישרות.

248 עמ'
כריכה רכה

במלאי