ספר המברך יתברך | שיחות הרב שכטער

45.00

ספר המברך יתברך

ילקוט אמרים ודברי חן לזרז ולחזק את עם ה' להודות לשמו יתברך ע"י אמירת "מאה ברכות" בכל יום בישוב הדעת ובשפה ברורה והיא עצה קלה ונעימה להמשיך שפע חיים ברכה והצלחה לנפשך ולנפשות בני עמך.

מתוך שיחות ושיעורי הרה"ח רבי יעקב מאיר שכטער

כולל מפתחות שונים כגון אישים, ספרים, ערכים וכ…

כולל פסוקי בטחון

כריכה קשה ומהודרת

 

במלאי