קנאת ה' צבאות | ספר מכניע זדים המנוקד

50.00

ספר קנאת ה' צבאות למוהרנ"ת ובתוכו ספר מכניע זדים המנוקד אשר מזהיר

ומוכיח לעם ה' להתחזק באמונה הקדושה בה' ובמשה עבדו ובכל הצדיקים האמיתיים ולהתרחק מדרכי המינים והאפיקורסים ומספריהם הרעים. נאסף ולוקט ע"י אבד"ק טשערין זצ"ל ונחלק לשני חלקים החלק הראשון שיחתו של מוהרנ"ת תלמיד ר' נחמן מברסלבוהחלק השני נאסף משאר סיפרי רבינו הקדושים.

במלאי