שיבחו של צדיק

50.00

שיבחו של צדיק עכשיו במהדורה חמישית כולל  תיקונים והוספות של הספר הנפלא "שבחו של צדיק" שבו הובאו שיחות של גדולים וצדיקים בשבחו של הצדיק העליון ונורא קודש הקודשים אדוננו מורנו ורבנו רבי נחמן מברסלב זיע"א ותלמידו הגדול מורנו הגאון הקדוש רבי נתן זיע"א, בנוסף  קונטרס 'שפתותיו דובבות' בו הובאו מראי מקומות מספרים שהביאו והעתיקו דברי רבנו הקדוש מוהר"ן זיע"א ותלמידיו הקדושים בספריהם. בנוסף  קונטרס 'הדרך הישנה' בו הבאנו לקט מדבריהם של צדיקי הדורות המפליגים בשבח וגדולת 'עצת ההתבודדות',

כריכה קשה '

במלאי