שיחות ושבחי הרן צבעוני – הוצאת דביר ביתך

24.00

שיחות ושבחי הרן  רבי נחמן מברסלב / הוצאת דביר ביתך
מהדורה חדשה מנוקדת בכריכה רכה ומעוצבת.

356 עמ'

רבי נחמן מברסלב, הצדיק הגדול והנשגב, לא בא לעולם אלא להורות דרך לעם ישראל כיצד להתקרב לאביהם שבשמים. זאת הייתה כל מטרתו וחפצו, לשם כך מסר את נפשו וסבל ייסורים ותלאות רבות. ואכן, מלבד התורות הגדולות והעמוקות שגילה בזמנים מסוימים, היה הרבי מקדיש מזמנו לשמוע את הקשיים והניסיונות של אנשיו בעבודת ה' והיה מחזקם ומעודדם, ומכוונם בעצות נפלאות והדרכות ישרות ובהירות כיצד להתמודד עם כל קושי ומכשול.

רבי נתן מברסלב, תלמידו הנאמן,  השתדל לכתוב את השיחות ששמע מפיו וששמע מאחרים, ובפרט לאחר ששמע מרבי נחמן עצמו שראוי לכתוב כל שיחה ושיחה שיוצאת מפיו.
השיחות בספר "שיחות הר"ן" כתובות בלשון קלה המובנת לכל אדם, הכוללות עצות והדרכות בהירות ועמוקות בכל תחומי החיים ובכל העניינים הרוחניים של האדם. שיחות אלו מעניקות לאדם הכוונה והדרכה בדרכו הרוחנית ומחזקות אותו לעבור בשלום את כל הניסיונות וההרפתקאות שבחייו.

לספר זה צורף גם ספר נוסף בשם שבחי הר"ן, בו הובא מעט מיגיעתו ועמלו של רבי נחמן מברסלב בעבודת ה' בשנות נעוריו, וכן סיפור נסיעתו לארץ ישראל. על ידי הקריאה בספר זה ילמד הקורא כיצד זכה רבי נחמן להעפיל לדרגות רוחניות נשגבות ונוראות, ויוכל אף הוא לדבוק בדרכיו וללמוד במעשיו.

במלאי